ENGLISH
NOVICE IN DOGODKI
17.04.2019 - Medbilančna plačila na 19.4. in 22.4.
Slovenske banke in hranilnice 19. 4. 2019 ter 22. 4. 2019 ne bodo izvajale medbančnih plačil. Evropski plačilni sistem TARGET2 na Veliki petek, 19. ... več »
22.03.2019 - P1 plus 2019 _ GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE
aNAČIN PRIJAVE: Odobravanje garancij Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere poteka dvostopenjsko. Prva stopnja se odvija na nivoju poslovne ... več »
03.01.2019 - P7 _ MIKROKREDITI 2019
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom ... več »
27.06.2018 - Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov
Namen javnega razpisa Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa ... več »
27.06.2018 - JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V POMURSKI REGIJI V OBDOBJU 2018-2019
Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj socialnih podjetij v Pomurski regiji - v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski ... več »
26.06.2018 - Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma
Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območ ... več »
09.04.2018 - P1 plus 2018_GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE
Namen:Produkt P1 plus 2018 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih ... več »
09.04.2018 - P7OR 2018 _ MIKROKREDITI NA OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj ... več »
05.02.2018 - JR ZA SOFINANCIRANJE ZAČETNIH INVESTICIJ PODJETIJ V POMURSKI REGIJI
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski ... več »
03.01.2018 - P7R 2017, MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR. Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih ... več »
23.11.2017 - Procesne izboljšave 2017-2018 POVABILO K ODDAJI PONUDBE
First, Murska Sobota d.o.o. Ulica arhitekta Novaka 9 9000 Murska Sobota Murska Sobota, 23.11.2017   POVABILO K ODDAJI PONUDBE V okviru Javnega razpisa ... več »
05.09.2017 - Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018
Namen razpisa:Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ... več »
27.03.2017 - P1 plus 2017 _GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE
NAMEN RAZPISA:Namen in cilji produkta Produkt P1 plus 2017 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo ... več »
23.03.2017 - FIRST LIGA
pŠportno strelsko društvo Murska Sobota je na 14 steznem strelišču v Murski Soboti gostilo zadnje kolo mednarodne First lige v streljanju z zra ... več »
14.02.2017 - KREDITI SID BANKE ZA MSP
MMSP 1: Mikrofinanciranje poslovanja MSPNamen: mikrofinanciranja tekočega poslovanjaStroški: Nakup materiala, trgovskega blaga, plačeObdobje stroš ... več »
09.02.2017 - PONOVOLETNO SREČANJE POSLOVNIH PARTNERJEV
KKot vsako leto, smo tudi letos, v petek 13.1.2017 priredili srečanje poslovnih partnerjev podjetja First Murska Sobota d.o.o., tudi letos skupaj z Agencijo ... več »
06.02.2017 - JAVNI RAZPIS ZA UGODNA RAZVOJNA POSOJILA ZAČETNIM PODJETNIŠKIM PROJEKTOM
JAVNI RAZPIS ZA UGODNA RAZVOJNA POSOJILA ZAČETNIM PODJETNIŠKIM PROJEKTOM NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI - BPPredmet razpisa je dodeljevanje ... več »
28.12.2016 - P7R 2016 _MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI
lPodjetje se lahko prijavi na razpis Sklada, če izpolnjuje pogoje iz definicije mikro, malo in srednje veliko podjetje ter potrebuje tekoča obratna ... več »
14.11.2016 - Javni razpis za vključevanje diplomantov v delo na razvojnih projektih v Pomurski regiji
Javni razpis za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori ... več »
21.10.2016 - Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 Procesni vavčer 2016-20
Rok prijave: Roki za oddajo vlog so: 10.11.2016, 8.12.2016, 11.1.2017 in 15.2.2017.Predmet javnega razpisa:Sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev ... več »
04.08.2016 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016 - 2017 (P2R)
Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z ... več »
27.05.2016 - USPOSABLJANJE PODJETNIC
vNa Štajerski gospodarski zbornici je 20. maja 2016 v Mariboru potekalo usposabljanje podjetnic oz. oseb, ki so se odločile za samostojno podjetni ... več »
19.03.2016 - POMURSKI RAZPIS
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZAČETNIH INVESTICIJ PODJETIJ IN USTVARJANJA NOVIH DELOVNIH MEST NA OBMOČJU IZVAJANJA ZAKONA O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI ... več »
15.02.2016 - P1 plus 2016 Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Namen produktaProdukt P1 plus 2016 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast MSP in  ... več »
01.02.2016 - P7 2016 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem s sedežem v Republiki Sloveniji, za nemoteno ... več »
20.01.2016 - Tradicionalno ponovoletno srečanje
jjKot vsako leto, smo tudi letos, v petek 15.1.2016 priredili srečanje poslovnih partnerjev podjetja First Murska Sobota d.o.o., letos skupaj z Agencijo ... več »
23.12.2015 - JAVNI RAZPIS SPODBUJANJE PRIPRAVNIŠTEV
Predmet javnega razpisa je spodbujanje zaposlovanja mladih iskalcev prve zaposlitve - pripravnikov na področju socialnega varstva, ki so stari do vklju ... več »
01.12.2015 - PRVI IZZIV 2015
30.11.2015 je Zavod RS za zaposlovanje na spletni strani objavil javno povabilo Prvi izziv 2015. S prijavo na program lahko pridobite subvencijo 7.250 ... več »
02.11.2015 - FIRST VIDEO
Ker smo posneli kratki video o našem poslovanju, vas lepo vabimo k ogledu: več »
01.09.2015 - Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske s
Predmet razpisaSo garancije Regijske garancijske sheme Pomurje za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z nekaterimi bankami: Cilj ... več »
04.08.2015 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015
Predmet razpisaJe podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti. Cilj javnega razpisa je:Izboljšanje starostne strukture ... več »
23.07.2015 - BB zajtrk v Murski Soboti
KJOLFJO več »
23.07.2015 - KAJ NUDIMO NAŠIM STRANKAM?
V sodelovanju z Novo Ljubljansko banko d.d., Pomursko gospodarsko zbornico Murska Sobota, Območno obrtno podjetniško zbornico Murska Sobota in podjetjem ... več »
15.06.2015 - Spodbude za mikro, mala in srednja podjetja za Podravje
Mariborska razvojna agencija je v petek,  dne 12.06.2015 v Uradnem listu RS, št. 41/2015 objavilo prvi javni razpis za sofinanciranje manjših za ... več »
24.05.2015 - Vabilo na strokovno srečanje
Se vam je že zgodilo, da so vas poslovni partnerji videli drugače kot vi sami, ter želite razumeti poglede računovodstva, institucije, ki se ukvarja ... več »
09.04.2015 - Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 2015 (P1)
ZAPRTI RAZPIS!Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega polo ... več »
24.03.2015 - Pomursko poslovno srečanje v Ingolstadtu
Poslovno srečanje v Ingolstadtu je potekalo v okviru sejma MIBA(Mittelbayerische Ausstellung), na katerem se je tudi naše podjetjepredstavilo. Več ... več »
16.03.2015 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letu 2015 (P2R)
Spoštovani,Obveščamo vas, da je Slovenski podjetniški sklad dne 13.3.2015 objavil razpis za Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko ... več »
10.03.2015 - KATALOG CERTIFICIRANIH RAČUNOVODSKIH SERVISOV SLOVENIJE
http://www.gzs.si/katalogi/podrobno_ps.asp?kat=006&mat=5627630 več »
02.03.2015 - POMURSKI RAZPIS
Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v petek, 27.02.2015 objavilo 7. Javni razpis za sofinanciranje začetnih ... več »
17.02.2015 - Usposabljanje na delovnem mestu 2015
 Program »Usposabljanje na delovnem mestu 2015« je namenjen pridobivanju in krepitvi sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti brezposelnih ... več »
17.02.2015 - Javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v pomurski regiji
Predmet razpisaPredmet razpisa je sofinanciranje projektov v socialnih podjetjih v pomurski regiji. Cilje je podpreti projekte, ki bodo:• spodbujali ... več »
12.02.2015 - Razvojno spodbujevalni program SID banke
1) Program za mikrofinanciranje/financiranje podjetja - Program za mikrofinanciranje podjetij: Znesek kredita: 30 tisoč EUR do 100 tisoč EUR Obrestna ... več »
01.02.2015 - P7 - MIKROKREDITI ZA MIKRO IN MALA PODJETJA
Slovenski podjetniški sklad je 30.1.2015 objavil: Javni razpis P7 - MIKROKREDITI ZA MIKRO IN MALA PODJETJA.Rok za predložitev vlog je 20.2.2015Upravi ... več »
01.02.2015 - IZ FAKSA TAKOJ PRAKSA
Zavod RS za zaposlovanje je na njihovi spletni strani dne 30.1.2015 objavil javno povabilo: IZ FAKSA TAKOJ PRAKSAS tem programom lahko dobite spodbudo ... več »
21.01.2015 - Delovni preizkus za mlade 2015
Namen razpisaNamen javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo delovnega preizkusa mladih brezposelnih, starih do 29 let1, na konkretnem delovnem mestu ... več »
15.01.2015 - ZAČASNO IN OBČASNO DELO DIJAKOV IN ŠTUDENTOV PO 1.02.2015
 Državni zbor Republike Slovenije je 16.decembra 2014 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženjejavnih financ - ZUJF-C ( ... več »
14.01.2015 - FEPS - Firstov Elektronski Poslovni Sistem
Si želite preprosto vodenje računov? Ali želite imeti omogočen dostop do podatkov poslovanja vašega podjetja kjerkoli in kadarkoli?    ... več »
13.01.2015 - OSEBNO DOPOLNILNO DELO IN VREDNOTNICE
Na podlagi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno - ZPDZC-1 (Uradni list RS, št. 32/2014) in Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu (Uradni ... več »
23.12.2014 - MIREN BOŽIČ IN SREČNO 2015!
Naj bo božič polnmiru in počitka, leto 2015 pa vrhunsko -polno uspehov indoseženih ciljev. Vam želi kolektivpodjetja First  več »
19.08.2014 - ZAPOSLI ME 6/2014
Zavod RS za zaposlovanje je objavil:Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projektov v okviru programaZAPOSLI ME 6/2014/SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA TEŽJE ... več »
23.07.2014 - Delovna vključenost starejših oseb
Zavod RS za zaposlovanje je dne 21.7. 2014 objavil povabilo:DELOVNA VKLJUČENOST STAREJŠIH OSEBPovabilo je odprto do 30. 9. 2014.Na voljo je 3,8 milijonov ... več »
02.06.2014 - P1 B TIP 2014 in P1 B 2014.
Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS št. 38/2014 dne 30.5.2014 objavil razpisa P1 B TIP 2014 in P1 B 2014. Kredit zavarovan z garancijo ... več »
02.06.2014 - PRVI IZZIV 2014
Subvencija za zaposlitev brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije. Za najmanj 15 mesecev, skupaj s 3-mesečno poskusno dobo. Ponudbo za izvedbo projekta ... več »
09.04.2014 - Javni razpis, Energetsko učinkoviti z Elektro energijo 2014
Javni razpis, Energetsko učinkoviti z Elektro energijo 2014 za nepovratne finančne spodbude za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in ... več »
02.04.2014 - Garancije Sklada za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte (P1 TIP 2014)
Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 0%Rok za oddajo: 22.4.2014 in 20.5.2014Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov ... več »
02.04.2014 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2014).
Rok za oddajo: 15.4.2014 in 15.5.2014Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 1,95%Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov ... več »
25.03.2014 - DELOVNI PREIZKUS ZA MLADE
Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo Delovnega preizkusa za mlade. Namen razpisa:Mladi brezposelni bodo s pomoč ... več »
18.03.2014 - Razpis v okviru Pomurskega zakona
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v petek 14. marca 2014 objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ... več »
18.03.2014 - OBJAVLJEN RAZPIS: Zaposli me plus
Zavod RS za zaposlovanje je v petek, 14.3.2014 objavil razpis Zaposli me plus.S tem programom vam omogočajo subvencijo 5.000 EUR za zaposlitev brezposelnih ... več »
23.11.2013 - EVIDENCA TRGA NEPREMIČNIN IN OBVEZNO POROČANJE ZA VSE KUPOPRODAJNE IN NAJEMNE POSLE
Zakon o množičnem vrednotenju nepremični, nam v 22. Členu  (ZMVN – Ur. List RS 50/2006, spremembe in dopolnitve zakona  ZMVN-A Ur ... več »
11.10.2013 - Zmagovalec izbora Naj računovodski servis 2013
Z veseljem se pohvalimo, da smo postali Naj računovodski servis 2013 v kategoriji SREDNJI.Obrazložitev nagrajenca izbora Naj računovodski servis 2013 ... več »
21.09.2013 - SE UKVARJATE S KMETIJSKO DEJAVNOSTJO?
Pripravite se na spremembe, ki jih prinaša ZAKON O DOHODNINI  in se udeležite izobraževanja, ki ga pripravlja Center poslovnih storitev FIRST ... več »
20.09.2013 - Finalist izbora Naj računovodski servis 2013
Uvrstili smo se med 3 finaliste izbora Naj računovodski servis 2013, kategorija SREDNJI.Več na http://najrs.gzs.si/ več »
07.05.2013 - POSLOVODNE OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU
Direktorji enoosebnih družb in zavodov imajo na podlagi ZDR-1, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/13 spet možnost, da se lahko zaposlijo ... več »
02.02.2013 - UGODNOSTI IZ NOVE POKOJNISNKE ZAKONODAJE
 SPREMEMBE POKOJNINSKEGA ZAKONA - ZPIZ-2  Katere ugodnosti iz ZPIZ-2 čakajo delodajalce po  01.07.2013? 1. Če zaposlijo mlajše ... več »
02.02.2013 - NADZOR GOTOVINSKEGA POSLOVANJA
RAČUNALNIŠKI PROGRAMI ZA GOTOVINSKO POSLOVANJE Od novega leta velja, da si je potrebno pri poslovanju z gotovino zagotoviti takšen računalniš ... več »
30.01.2013 - DDV ZAVEZANCI Z LETNIM PROMETOM 50.000,00 EUR
25.1.2013                   SLUradni list Evropske unije   ... več »
17.08.2012 - Izobraževanje: NOVA ZAKONODAJA ZA KMETE
Center poslovnih storitev First vas vabi na  izobraževanje pod naslovomNOVA ZAKONODAJA ZA KMETE  - rok 31.10.2012 se hitro bliža!5. in 6. ... več »
05.05.2012 - ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKON O SPREMEMBAH INDOPOLNITVAH -         Zakona odohodnini (ZDOh-2J) -         ... več »
28.02.2012 - Rešite kratko anketo
Spoštovani, pred vami je anketa s pomočjo katere želimo pridobiti informacije o potrebah podjetij v zvezi z izobraževanji in morebitnimi dodatnimi ... več »
30.12.2011 - Obvestilo o gotovinskem poslovanju
Z dne 27.12.2011 so se spremenila pravila o gotovinskem poslovanju. Po informacijah, ki smo jih dobili od vas komitentov, se spremenjeni način poslovanja ... več »
12.09.2011 - Izbor Naj računodski servis 2011
Zbornica računovodskih servisov je žečetrto leto razpisala za izbor NAJ RAČUNOVODSKI SERVIS 2011. Več na povezavi: http://najrs.gzs.si/slo/   ... več »
12.09.2011 - Od 01.10.2011 novi način plačevanja davkov
Novost novega načina plačevanjadavkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev je v zmanjšanem številuvplačilnih podračunov, kamor bomo zavezanci ... več »

Reference


STRANKE O NAS:

 
»Računovodski servis First nam je pripravljal celotno dokumentacijo za pridobitev nepovratnih sredstev za nove stroje v naši proizvodnji (Pomurski razpis). Pri pripravi dokumentacije so se maksimalno angažirali, svetovali in iskali najboljše možnosti za naše podjetje. Naša ideja po modernizaciji proizvodnje in njihova angažiranost in strokovnost pri pripravi dokumentacije je bila prava formula za uspeh.« Seruga vac d.o.o., http://www.serugavac.si/


»First že od vsega začetka spremlja našo dejavnost socialnega podjetništva, je dovzetno za novosti, zelo prilagodljivo, izredno delovno v tem smislu, da se dogovorjeni roki izpolnijo, direktorica znana po tem, da sodelavce spodbuja k izobraževanju.«  Pribinovina d.o.o.

 
»Vsaka čast, ste odlično podkovana firma, samo tak naprej. « PREVOZI VEREŠ


»Večina nas misli ali pa je mislila da je delo računovodskega servisa samo knjigovodske storitve in pri vas mi je všeč da ni samo to ampak tudi analiza dela, ki lahko odkrije marsikatere nepravilnosti in tako olajša delo v prihodnosti in vaše kar dobro poznavanje davčne zakonodaje in izkušnje pri komunikaciji z državnimi službami (durs, ajpes) ter dokumentacijo, ki je povezana s tem. se pravi ...nam tudi svetujete...« PÜTRA D.O.O.,  http://www.putra.si/slo/index.php


»Podjetje first je zelo fleksibilno, z mladim kolektivnom je hitro odzivno, pozitivno in zadovoljuje našim potrebam po izpolnjevanju zakonskih obveznosti.« IN IN D.O.O.,  http://www.inin.si/


»K vam sem prišel na priporočilo prijateljice, katere mnenje zelo cenim. Takrat še v stare, bolj temačne prostore. z vami sem se preselil v lepo, sodobno stavbo. zaenkrat mi niti malo ne pade na misel, da bi vas, navkljub pogostemu snubljenju konkurence, zapustil. Všeč mi je, da je ena oseba (mateja) zadolžena zame. tudi, če je bila kdaj odsotna, ste korektno poskrbeli zame. Še kaka beseda o direktorici, s katero se na videz poznava že iz časov, ko sva obiskovala isto osnovno šolo. Če je bilo kadarkoli kaj nujnega, nikoli ni bil problem priti osebno do nje. Njena največja vrlina je pa, da je na prvem mestu človek in da je bila in ostala preprosta in čvrsto z obema nogama na realnih tleh. Hvala in čestitke celi ekipi." SAŠA ŽUPANEK S.P,  http://www.bontonolog.si/page/


"Žal je dandanes vse več birokracije in izpolnjevanja vedno novih papirjev, ki nam jih vsiljuje državni aparat. Ta je kot izgleda sam sebi namenjen, vse manj pa je prijazen servis državljanov. Zaradi tega smo tudi nevladne in neprofitne organizacije vedno bolj prisiljene iskati pomoč zunanjih servisov, profesionalcev, podjetij kot je first, ki nase prevzemajo del administrativnih, birokratskih in računovodskih obveznosti, ki nam jih nalaga država. Brez njih bi se naše delovanje spremenilo v nočno moro iz romanov kakšnega Franca Kafke." ONEJ - DRUŠTVO PREKMURSKE POBUDE,  http://onej.info/

 

Pomagamo:

- gospodarskim družbam,
- samostojnim podjetnikom,
- zasebnikom,
- zadrugam,
- zavodom,
- društvom,
- kmetom in kmečkim gospodarstvom,
- tujim lastnikom.
Z osebnim pristopom za vse to skrbijo zaposleni in zunanji sodelavci. 


Povezave: