ENGLISH
NOVICE IN DOGODKI
03.01.2019 - P7 _ MIKROKREDITI 2019
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom ... več »
27.06.2018 - Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov
Namen javnega razpisa Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa ... več »
27.06.2018 - JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V POMURSKI REGIJI V OBDOBJU 2018-2019
Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj socialnih podjetij v Pomurski regiji - v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski ... več »
26.06.2018 - Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma
Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območ ... več »
09.04.2018 - P1 plus 2018_GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE
Namen:Produkt P1 plus 2018 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih ... več »
09.04.2018 - P7OR 2018 _ MIKROKREDITI NA OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj ... več »
05.02.2018 - JR ZA SOFINANCIRANJE ZAČETNIH INVESTICIJ PODJETIJ V POMURSKI REGIJI
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski ... več »
03.01.2018 - P7R 2017, MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR. Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih ... več »
23.11.2017 - Procesne izboljšave 2017-2018 POVABILO K ODDAJI PONUDBE
First, Murska Sobota d.o.o. Ulica arhitekta Novaka 9 9000 Murska Sobota Murska Sobota, 23.11.2017   POVABILO K ODDAJI PONUDBE V okviru Javnega razpisa ... več »
05.09.2017 - Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018
Namen razpisa:Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ... več »
27.03.2017 - P1 plus 2017 _GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE
NAMEN RAZPISA:Namen in cilji produkta Produkt P1 plus 2017 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo ... več »
23.03.2017 - FIRST LIGA
pŠportno strelsko društvo Murska Sobota je na 14 steznem strelišču v Murski Soboti gostilo zadnje kolo mednarodne First lige v streljanju z zra ... več »
14.02.2017 - KREDITI SID BANKE ZA MSP
MMSP 1: Mikrofinanciranje poslovanja MSPNamen: mikrofinanciranja tekočega poslovanjaStroški: Nakup materiala, trgovskega blaga, plačeObdobje stroš ... več »
09.02.2017 - PONOVOLETNO SREČANJE POSLOVNIH PARTNERJEV
KKot vsako leto, smo tudi letos, v petek 13.1.2017 priredili srečanje poslovnih partnerjev podjetja First Murska Sobota d.o.o., tudi letos skupaj z Agencijo ... več »
06.02.2017 - JAVNI RAZPIS ZA UGODNA RAZVOJNA POSOJILA ZAČETNIM PODJETNIŠKIM PROJEKTOM
JAVNI RAZPIS ZA UGODNA RAZVOJNA POSOJILA ZAČETNIM PODJETNIŠKIM PROJEKTOM NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI - BPPredmet razpisa je dodeljevanje ... več »
28.12.2016 - P7R 2016 _MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI
lPodjetje se lahko prijavi na razpis Sklada, če izpolnjuje pogoje iz definicije mikro, malo in srednje veliko podjetje ter potrebuje tekoča obratna ... več »
14.11.2016 - Javni razpis za vključevanje diplomantov v delo na razvojnih projektih v Pomurski regiji
Javni razpis za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori ... več »
21.10.2016 - Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 Procesni vavčer 2016-20
Rok prijave: Roki za oddajo vlog so: 10.11.2016, 8.12.2016, 11.1.2017 in 15.2.2017.Predmet javnega razpisa:Sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev ... več »
04.08.2016 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016 - 2017 (P2R)
Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z ... več »
27.05.2016 - USPOSABLJANJE PODJETNIC
vNa Štajerski gospodarski zbornici je 20. maja 2016 v Mariboru potekalo usposabljanje podjetnic oz. oseb, ki so se odločile za samostojno podjetni ... več »
19.03.2016 - POMURSKI RAZPIS
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZAČETNIH INVESTICIJ PODJETIJ IN USTVARJANJA NOVIH DELOVNIH MEST NA OBMOČJU IZVAJANJA ZAKONA O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI ... več »
15.02.2016 - P1 plus 2016 Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Namen produktaProdukt P1 plus 2016 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast MSP in  ... več »
01.02.2016 - P7 2016 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem s sedežem v Republiki Sloveniji, za nemoteno ... več »
20.01.2016 - Tradicionalno ponovoletno srečanje
jjKot vsako leto, smo tudi letos, v petek 15.1.2016 priredili srečanje poslovnih partnerjev podjetja First Murska Sobota d.o.o., letos skupaj z Agencijo ... več »
23.12.2015 - JAVNI RAZPIS SPODBUJANJE PRIPRAVNIŠTEV
Predmet javnega razpisa je spodbujanje zaposlovanja mladih iskalcev prve zaposlitve - pripravnikov na področju socialnega varstva, ki so stari do vklju ... več »
01.12.2015 - PRVI IZZIV 2015
30.11.2015 je Zavod RS za zaposlovanje na spletni strani objavil javno povabilo Prvi izziv 2015. S prijavo na program lahko pridobite subvencijo 7.250 ... več »
02.11.2015 - FIRST VIDEO
Ker smo posneli kratki video o našem poslovanju, vas lepo vabimo k ogledu: več »
01.09.2015 - Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske s
Predmet razpisaSo garancije Regijske garancijske sheme Pomurje za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z nekaterimi bankami: Cilj ... več »
04.08.2015 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015
Predmet razpisaJe podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti. Cilj javnega razpisa je:Izboljšanje starostne strukture ... več »
23.07.2015 - BB zajtrk v Murski Soboti
KJOLFJO več »
23.07.2015 - KAJ NUDIMO NAŠIM STRANKAM?
V sodelovanju z Novo Ljubljansko banko d.d., Pomursko gospodarsko zbornico Murska Sobota, Območno obrtno podjetniško zbornico Murska Sobota in podjetjem ... več »
15.06.2015 - Spodbude za mikro, mala in srednja podjetja za Podravje
Mariborska razvojna agencija je v petek,  dne 12.06.2015 v Uradnem listu RS, št. 41/2015 objavilo prvi javni razpis za sofinanciranje manjših za ... več »
24.05.2015 - Vabilo na strokovno srečanje
Se vam je že zgodilo, da so vas poslovni partnerji videli drugače kot vi sami, ter želite razumeti poglede računovodstva, institucije, ki se ukvarja ... več »
09.04.2015 - Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 2015 (P1)
ZAPRTI RAZPIS!Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega polo ... več »
24.03.2015 - Pomursko poslovno srečanje v Ingolstadtu
Poslovno srečanje v Ingolstadtu je potekalo v okviru sejma MIBA(Mittelbayerische Ausstellung), na katerem se je tudi naše podjetjepredstavilo. Več ... več »
16.03.2015 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letu 2015 (P2R)
Spoštovani,Obveščamo vas, da je Slovenski podjetniški sklad dne 13.3.2015 objavil razpis za Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko ... več »
10.03.2015 - KATALOG CERTIFICIRANIH RAČUNOVODSKIH SERVISOV SLOVENIJE
http://www.gzs.si/katalogi/podrobno_ps.asp?kat=006&mat=5627630 več »
02.03.2015 - POMURSKI RAZPIS
Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v petek, 27.02.2015 objavilo 7. Javni razpis za sofinanciranje začetnih ... več »
17.02.2015 - Usposabljanje na delovnem mestu 2015
 Program »Usposabljanje na delovnem mestu 2015« je namenjen pridobivanju in krepitvi sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti brezposelnih ... več »
17.02.2015 - Javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v pomurski regiji
Predmet razpisaPredmet razpisa je sofinanciranje projektov v socialnih podjetjih v pomurski regiji. Cilje je podpreti projekte, ki bodo:• spodbujali ... več »
12.02.2015 - Razvojno spodbujevalni program SID banke
1) Program za mikrofinanciranje/financiranje podjetja - Program za mikrofinanciranje podjetij: Znesek kredita: 30 tisoč EUR do 100 tisoč EUR Obrestna ... več »
01.02.2015 - P7 - MIKROKREDITI ZA MIKRO IN MALA PODJETJA
Slovenski podjetniški sklad je 30.1.2015 objavil: Javni razpis P7 - MIKROKREDITI ZA MIKRO IN MALA PODJETJA.Rok za predložitev vlog je 20.2.2015Upravi ... več »
01.02.2015 - IZ FAKSA TAKOJ PRAKSA
Zavod RS za zaposlovanje je na njihovi spletni strani dne 30.1.2015 objavil javno povabilo: IZ FAKSA TAKOJ PRAKSAS tem programom lahko dobite spodbudo ... več »
21.01.2015 - Delovni preizkus za mlade 2015
Namen razpisaNamen javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo delovnega preizkusa mladih brezposelnih, starih do 29 let1, na konkretnem delovnem mestu ... več »
15.01.2015 - ZAČASNO IN OBČASNO DELO DIJAKOV IN ŠTUDENTOV PO 1.02.2015
 Državni zbor Republike Slovenije je 16.decembra 2014 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženjejavnih financ - ZUJF-C ( ... več »
14.01.2015 - FEPS - Firstov Elektronski Poslovni Sistem
Si želite preprosto vodenje računov? Ali želite imeti omogočen dostop do podatkov poslovanja vašega podjetja kjerkoli in kadarkoli?    ... več »
13.01.2015 - OSEBNO DOPOLNILNO DELO IN VREDNOTNICE
Na podlagi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno - ZPDZC-1 (Uradni list RS, št. 32/2014) in Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu (Uradni ... več »
23.12.2014 - MIREN BOŽIČ IN SREČNO 2015!
Naj bo božič polnmiru in počitka, leto 2015 pa vrhunsko -polno uspehov indoseženih ciljev. Vam želi kolektivpodjetja First  več »
19.08.2014 - ZAPOSLI ME 6/2014
Zavod RS za zaposlovanje je objavil:Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projektov v okviru programaZAPOSLI ME 6/2014/SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA TEŽJE ... več »
23.07.2014 - Delovna vključenost starejših oseb
Zavod RS za zaposlovanje je dne 21.7. 2014 objavil povabilo:DELOVNA VKLJUČENOST STAREJŠIH OSEBPovabilo je odprto do 30. 9. 2014.Na voljo je 3,8 milijonov ... več »
02.06.2014 - P1 B TIP 2014 in P1 B 2014.
Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS št. 38/2014 dne 30.5.2014 objavil razpisa P1 B TIP 2014 in P1 B 2014. Kredit zavarovan z garancijo ... več »
02.06.2014 - PRVI IZZIV 2014
Subvencija za zaposlitev brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije. Za najmanj 15 mesecev, skupaj s 3-mesečno poskusno dobo. Ponudbo za izvedbo projekta ... več »
09.04.2014 - Javni razpis, Energetsko učinkoviti z Elektro energijo 2014
Javni razpis, Energetsko učinkoviti z Elektro energijo 2014 za nepovratne finančne spodbude za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in ... več »
02.04.2014 - Garancije Sklada za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte (P1 TIP 2014)
Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 0%Rok za oddajo: 22.4.2014 in 20.5.2014Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov ... več »
02.04.2014 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2014).
Rok za oddajo: 15.4.2014 in 15.5.2014Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 1,95%Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov ... več »
25.03.2014 - DELOVNI PREIZKUS ZA MLADE
Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo Delovnega preizkusa za mlade. Namen razpisa:Mladi brezposelni bodo s pomoč ... več »
18.03.2014 - Razpis v okviru Pomurskega zakona
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v petek 14. marca 2014 objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ... več »
18.03.2014 - OBJAVLJEN RAZPIS: Zaposli me plus
Zavod RS za zaposlovanje je v petek, 14.3.2014 objavil razpis Zaposli me plus.S tem programom vam omogočajo subvencijo 5.000 EUR za zaposlitev brezposelnih ... več »
23.11.2013 - EVIDENCA TRGA NEPREMIČNIN IN OBVEZNO POROČANJE ZA VSE KUPOPRODAJNE IN NAJEMNE POSLE
Zakon o množičnem vrednotenju nepremični, nam v 22. Členu  (ZMVN – Ur. List RS 50/2006, spremembe in dopolnitve zakona  ZMVN-A Ur ... več »
11.10.2013 - Zmagovalec izbora Naj računovodski servis 2013
Z veseljem se pohvalimo, da smo postali Naj računovodski servis 2013 v kategoriji SREDNJI.Obrazložitev nagrajenca izbora Naj računovodski servis 2013 ... več »
21.09.2013 - SE UKVARJATE S KMETIJSKO DEJAVNOSTJO?
Pripravite se na spremembe, ki jih prinaša ZAKON O DOHODNINI  in se udeležite izobraževanja, ki ga pripravlja Center poslovnih storitev FIRST ... več »
20.09.2013 - Finalist izbora Naj računovodski servis 2013
Uvrstili smo se med 3 finaliste izbora Naj računovodski servis 2013, kategorija SREDNJI.Več na http://najrs.gzs.si/ več »
07.05.2013 - POSLOVODNE OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU
Direktorji enoosebnih družb in zavodov imajo na podlagi ZDR-1, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/13 spet možnost, da se lahko zaposlijo ... več »
02.02.2013 - UGODNOSTI IZ NOVE POKOJNISNKE ZAKONODAJE
 SPREMEMBE POKOJNINSKEGA ZAKONA - ZPIZ-2  Katere ugodnosti iz ZPIZ-2 čakajo delodajalce po  01.07.2013? 1. Če zaposlijo mlajše ... več »
02.02.2013 - NADZOR GOTOVINSKEGA POSLOVANJA
RAČUNALNIŠKI PROGRAMI ZA GOTOVINSKO POSLOVANJE Od novega leta velja, da si je potrebno pri poslovanju z gotovino zagotoviti takšen računalniš ... več »
30.01.2013 - DDV ZAVEZANCI Z LETNIM PROMETOM 50.000,00 EUR
25.1.2013                   SLUradni list Evropske unije   ... več »
17.08.2012 - Izobraževanje: NOVA ZAKONODAJA ZA KMETE
Center poslovnih storitev First vas vabi na  izobraževanje pod naslovomNOVA ZAKONODAJA ZA KMETE  - rok 31.10.2012 se hitro bliža!5. in 6. ... več »
05.05.2012 - ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKON O SPREMEMBAH INDOPOLNITVAH -         Zakona odohodnini (ZDOh-2J) -         ... več »
28.02.2012 - Rešite kratko anketo
Spoštovani, pred vami je anketa s pomočjo katere želimo pridobiti informacije o potrebah podjetij v zvezi z izobraževanji in morebitnimi dodatnimi ... več »
30.12.2011 - Obvestilo o gotovinskem poslovanju
Z dne 27.12.2011 so se spremenila pravila o gotovinskem poslovanju. Po informacijah, ki smo jih dobili od vas komitentov, se spremenjeni način poslovanja ... več »
12.09.2011 - Izbor Naj računodski servis 2011
Zbornica računovodskih servisov je žečetrto leto razpisala za izbor NAJ RAČUNOVODSKI SERVIS 2011. Več na povezavi: http://najrs.gzs.si/slo/   ... več »
12.09.2011 - Od 01.10.2011 novi način plačevanja davkov
Novost novega načina plačevanjadavkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev je v zmanjšanem številuvplačilnih podračunov, kamor bomo zavezanci ... več »

KATALOG CERTIFICIRANIH RAČUNOVODSKIH SERVISOV SLOVENIJE

http://www.gzs.si/katalogi/podrobno_ps.asp?kat=006&mat=5627630« nazaj